Coordonare

Fondatorii fundației BIG Impact visează și lucrează la realizarea unui context national propice formării holiste continue a unei generații noi de lideri ai bisericilor cu impact global.

Coordonarea strategică BIG facilitează realizarea acestui vis prin dezvoltarea unor echipe interconfesionale de lideri de caracter, care să investească crescând în vederea formării acestui context, În funcție de chemarea, pasiunea, înzestrările lor naturale și supranaturale și în funcție de competențele și disponibilitatea lor. Echipele esențiale împlinirii acestui vis aduc împreună 1) coordonatorii rețelelor specializate în vederea formării liderilor care participă la dezvoltarea unor biserici cu impact global, 2) creatorii de programe de formare holistă continuă a celor cinci deprinderilor esențiale unor biserici cu impact global (orientarea pe scop, ucenicia ca mod de viață, conducerea și lucrul în echipă, dezvoltarea unor biserici cu impact global, administrarea creativă, biblică, a conflictelor) și 3) coordonatorii regionali care facilitează implementarea valorilor și practicilor BIG la nivel zonal.

Împlinirea acestui vis necesită, de asemenea, crearea unor facilități la nivel național care să ușureze activitatea de formare holistă continuă prin reducerea costurilor associate împlnirii acestei viziuni la nivelul acceptabil în România și care să asigure sprijinul financiar autosusținerii și dezvoltării acestei mișcări naționale.

Realizarea acestui vis va fi fără îndoială avansat de un program acreditat de Master of Arts în conducere globală indigenizat în România, care să permită formarea noii generații de lideri evanghelici români.