Adunarea Generală a Fondatorilor BIG Impact


Ύn luna Septembrie a avut loc la Brasov Adunarea Generala a Fondatorilor şi a membrilor asociaţi ai BIG Impact. A fost un timp dedicat împrospătării şi alinierii viziunii cât şi în vederea rededicării personale. Ne rugăm Domnului în continuare pentru asigurarea resurselor materiale necesare lucrării BIG Impact în anul care urmează, pentru călăuzirea şi protecţia personală a tuturor celor implicaţi în lucrare şi pentru o direcţie şi o viziune clară pentru toate lucrările care ne stau în faţă.