Aprofundarea Cursului BIG 5


Ύncepând cu toamna anului 2007, BIG Impact a lansat un complex program de instruire, intitulat BIG 5, focalizat asupra celor cinci practici fundamentale comune Bisericilor cu Impact Global. Fiecăreia dintre aceste practici fundamentale îi este dedicat un curs, lansat cu o conferinţă şi continuat cu un proces de aprofundare. Mihai Dumitraşcu, coordonatorul procesului de aprofundare ne aduce un scurt update asupra acestei lucrări.

„După ce am parcurs BIG 5.1 (Filozofia de lucrare), BIG 5.2 (Conducerea şi lucrul în echipă) respectiv BIG 5.3 (Ucenicia biblică) şi apoi aprofundarea aferentă acestora, desfăşurată în 14 centre regionale, reprezentând peste 90 de biserici locale, ne pregătim acum să evaluăm bisericile care s-au angajat împreună cu noi la implementarea valorilor şi practicilor BIG.

Ύn acest sens pregătim teste de evaluare din perspectiva cursurilor parcurse şi, în acelaşi timp, suntem gata să oferim consultanţă centrelor regionale şi bisericilor locale aferente. Ύn felul acesta dorim să pregătim bisericile pentru celelate două cursuri din seria BIG5: Administrarea schimbării şi Biserica – centru de instruire.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.