prayer 17 febr09


Mulţumire pentru Conferinţă: Conferinţa de la Sovata cu Jill şi Stuart Briscoe a fost un mare succes. Apreciem sprijinul în rugăciune pe care ni l-aţi oferit pentru desfăşurarea ei şi mulţumim Domnului pentru vorbitorii plini de har, pentru participanţii care au beneficiat de o învăţătură de calitate şi pentru echipa de organizare care s-a achitat cu succes de o misiune care nu a fost deloc uşoară.