Întâlniri regionale de consultanta


Pe 20 iunie 2009 are loc la Iaşi o întâlnire de consultanţă BIG pentru bisericile evanghelice din judeţele Iaşi, Suceava, Botoşani şi Vaslui la care sunt invitaţi să participe pastori coordonatori împreună cu echipele de conducere din bisericile locale.

Asemenea întâlniri regionale de consultanţă vor mai avea loc pe 25 septembrie 2009 la Tg. Mureş, pentru bisericile evanghelice din judeţul Mureş şi pe 26 septembrie 2009 la Cluj unde sunt invitaţi pastorii coordonatori împreună cu echipele de conducere din bisericile evanghelice din judeţele Cluj şi Sălaj.

Aceste întâlniri regionale de consultanţă sunt organizate de pastorul Mihai Dumitraşcu din Galaţi, coordonatorul departamentului de aprofundare al BIG Impact.