Întâlnirea echipei consultative pentru re-energizarea retelei de tineret


manastur2

Ca urmare a adunării generale extraordinare a Fundaţiei BIG Impact s-a format o echipă de iniţiativă formată din 11 persoane pentru lansarea lucrării de tineret. Această echipă s-a întâlnit pentru două zile la Cluj, la Biserica Baptistă din Mănăştur, str.Ospătăriei nr.10, unde, într-un cadru nonformal, a dezbătut nevoile actuale din lucrarea de tineret din România, în special în privinţa instruirii şi asistenţei liderilor de tineret şi echipelor acestora. S-a creionat o strategie precum şi obiective concrete, măsurabile, pentru întâmpinarea acestor nevoi. Reţeaua de fete şi serviciile de tabere evanghelistice din BIG vor veni împreună în cadrul acestui departament de tineret.

Vă rugăm să susţineţi în rugăciune această echipă, în procesul de ajustare, negociere şi finalizare a planului de lucru. De asemenea, ne rugăm pentru un coordonator al departamentului de tineret.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.