Consultanța pentru Conferința BIG 5.3


Membrii echipei de creaţie din cadrul Fundaţiei BIG Impact s-au întâlnit între 22 şi 24 mai la Sovata pentru a condtinua dezvoltarea materialelor ce vor fi predate la conferinţa BIG 5.3 ce se va desfăşura în luna octombrie a.c. pe tema “Conducerea şi Lucrul în Echipă”.

Un grup de peste 20 de participanţi din tot spectrul evanghelic colaborează în armonie şi cu fidelitate faţă de valorile BIG, pentru crearea unui curriculum care să favorizeze nu numai transferul informaţiei de calitate către cei care vor veni la evenimentul organizat de BIG, ci şi să asigure un proces interactiv de învăţare experenţială, urmat de extragerea unor aplicaţii care să fructifice în mod consistent participarea la conferinţă, în vederea edificării liderilor pentru generaţiile care bat la uşă.

Deşi efortul depus de participanţi, măsurat în orele de muncă individuală cât şi în cele necesare interacţiunii cu echipa de creaţie pare a fi imens, totuşi prin prisma obiectivelor care se urmăresc el este justificat şi necesar, fiind oferit ca o jertfă de bun miros în aşteptarea binecuvântării de sus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.