Rețeaua de pastori

 

MihaiDReţeaua de pastori există pentru a sprijini pastorii evanghelici din România în dezvoltarea lor holistică. Dorinţa noastră este să ajutăm bisericile locale sî aibă impact global, iar pentru atingerea acestui deziderat cheia sunt pastorii şi echipa cu care aceştia lucrează.

Viziunea acestei lucrări constă într-o mişcare de pastori orientaţi pe scop, care fac ucenicie ca mod de viaţă, care lucrează şi conduc în echipă, care slujesc în biserici cu impact global şi care administrează crizele, în mod biblic şi creativ.

Ύn vederea împlinirii acestei viziuni, misiunea noastra este de a crea anumite contexte precum şi infrastructura necesară formării pastorilor cu impact gobal. Ύn acest sens avem în fiecare primăvară o conferinţă naţională de motivare a pastorilor şi a echipei lor de lucrare ca apoi toamna, prin Conferinţele din seria BIG 5 urmate de follow-up în regiunile de care aparţin să ajutăm la formarea următoarelor practici:

  • Lucrare orientată pe scop
  • Ucenicia ca mod de viaţă
  • Conducerea şi lucrul în echipă
  • Biserica cu impact global
  • Administrarea biblică şi creativă a crizelor

Sunt încântat să văd pastori din diferite denominaţiuni evanghelice lucrând împreună pentru ceva ce depăşeşte graniţile bisericii locale sau denominaţiunii de care aparţin şi anume Ύmpărăţia lui Dumnezeu.