BIG 5.4 Administrarea Creșterii Bisericii


Pregătirile pentru cel mai așteptat eveniment organizat de BIG Impact în această toamnă, anume lansarea celui de-al patrulea curs din seria BIG 5, având tema: Administrarea Creșterii Bisericii au intrat în linie dreaptă.

Astfel, în prima parte a lunii iunie a avut loc o nouă întâlnire a echipei de creație, marcându-se un progres consistent înspre finalizarea manualului acestei conferințe.

Totodată s-a decis ca acest curs să fie lansat printr-o conferință, în perioada 26-29 octombrie a.c. eveniment care va fi găzduit de Hotelul Excelsior din Brașov. organizat la Sovata.

BIG 5.4 este conceput pentru mobilizarea bisericilor locale la împlinirea visului lui Dumnezeu: un pământ populat cu fii și fiice de Dumnezeu. Adesea însă focalizarea pe scop, mobilizarea la ucenicie ca mod de viață și împărtășirea conducerii facilitează împlinirea scopului pe speza relațiilor. Dacă fiecare problemă din lume este o problemă de relație, administrarea creșterii bisericii obligă printre altele și la administrarea biblică, în dragoste și în adevăr, a relațiilor.

Scopul cursului este motivarea, echiparea și formarea echipelor de conducere ale bisericilor prezente, în vederea administrării biblice a creșterii bisericii locale

Ύncă de la început Biblia ne învață că Dumnezeu are un vis, zămislit din veșnicie în Sfânta Treime, vis pentru care Dumnezeu creează prima familie, îl alege pe Noe, pe Avraam, pe Moise, pe David și pentru care Se întrupează în istorie, în persoana lui Isus Cristos, vis pe care suntem invitați să îl visăm și să îl realizăm în bisericile noastre… vis care, conform Apocalipsei, se va împlini, indiferent dacă noi și bisericile noastre îl vom visa, ni-l vom însuși și îl vom îndeplini. Vom avea parte de acest vis doar în măsura în care va deveni parte a vieților noastre și a bisericilor noastre. Ύn prima lecție suntem invitați să dezvoltam o teologie biblică a creșterii bisericii. Studiind dinamica creșterii naturale a bisericii, în a doua lecție descoperim etapa în care se află biserica noastră locală. Lectia a treia ne ajută să creștem, identificând și implementând pașii necesari unei creșteri funcționale. Ύn a patra și a cincea lecție, învățăm să creștem relațional, cultivând relații sănătoase și comunicând adevărul în dragoste.

Lecțiile vor fi predate inductiv și interactiv, necesitând dezbatere într-un context de grup mic și includ un proiect de realizat la întoarcerea acasă, în biserica locală.

Fiecare participant este invitat să vină la conferință împreună cu echipa de conducere a bisericii locale, în care slujește.

Demn de menționat este faptul că după anul de pauză care a urmat celor trei cursuri din seria BIG5: Filozofia de Lucrare, Conducerea şi Lucrul în Echipă şi Ucenicia ca Mod de Viaţă, bisericile care au fost implicate alături de noi în aprofundarea acestor cursuri sunt invitate să intre într-un proces de evaluare, proces care pune bazele cursului care urmează a fi lansat în toamnă: Administrarea Creşterii Bisericii.

Ύn acest sens sunt disponibile 2 teste. Unul dintre ele este DND (Dezvoltarea Naturală a Bisericilor), test care evaluează opt caracteristici ale bisericilor. Ύn studiul său, Christian Schwartz identifică opt factori care influenţează creşterea bisericii

– Conducerea care împuterniceşte

– Lucrarea în baza darurilor

– Spiritualitatea pasionată

– Structurile funcţionale

– Serviciile de închinare inspiratoare

– Grupurile mici holiste

– Evanghelizarea orientată pe nevoi

– Relaţiile bazate pe dragoste

Schwartz sugerează că, în bisericile în care aceste elemente funcţionează la parametri normali va exista creştere. Ύn cazul unei biserici aflate în declin, cauza ar putea fi nivelul slab dezvoltat al unui singur factor, acesta influenţând în mod decisiv toţi ceilalţi factori. Factorii trebuie definiţi unitar dar şi calitativ, ştiind că simpla prezenţă a lor în viaţa şi lucrarea unei biserici nu asigură în mod automat creşterea ei.

Cel de-al doilea test numit Q BIG este o unealtă care va ajuta bisericile să evalueze implementarea a trei dintre practicile transmise în conferinţele noastre de echipare şi anume:

A. Lucrarea orientată pe scop – o lucrare care urmăreşte cu consecvenţă şi intenţionalitate împlinirea unei viziuni cu obiective clare şi măsurabile asigură contextul în care factorii care determină creşterea bisericii să funcţioneze la parametri normali.

B. Ucenicia ca mod de viaţă – bisericile în care ucenicia este privită ca un mod de viaţă vor căuta în mod permanent integrarea tuturor activităţilor ei în acest context de ucenicie, ştiind că simpla existenţă a grupurilor mici nu prezintă garanţia că în acea biserică se face ucenicie. Grupurile mici vor fi cadrul în care oamenii vor fi slujiţi şi îngrijiţi, dar şi ajutaţi să crească, pentru ca la rândul lor să poată sluji pe alţii.

C. Ύmpărtăşirea conducerii – într-o biserică preocupată de creştere într-un mod real, deciziile vor fi luate şi aplicate în contextul echipei, oamenii din biserică având ocazia să îşi descopere darurile spirituale şi să le folosească pentru slujirea acesteia.

După ce bisericile vor finaliza evaluarea, vom oferi consultanţă pastorilor lor, în patru întâlniri care vor avea loc în locaţii diferite din ţară.

Ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să finalizăm cu bine pregătirile pentru lansarea acestui curs, sperând că el va avea un impact cel puțin la fel de pozitiv, precum cel al cursurilor anterioare din această serie.