ATS: Pastorul ca lider


Pastorul ca Lider, cel de-al treilea modul din seria celor 13 conţinute de programul Advanced Training Studies, program de specializare în Teologie Pastorală, s-a desfăşurat la Vulcan, judeţul Braşov, în luna mai 2011. După ce studenţii au lucrat în prealabil vreme de 3 luni, online, postând temele şi interacţionând împreună cu colegii lor, în perioada 11-14 mai s-au întâlnit împreună cu profesorii, Dr.Andrew Seidel şi Mihai Dumitraşcu, pentru seminarizarea acestui curs, al cărui obiectiv a fost dezvoltarea şi implementarea unei filosofii biblice de conducere în Biserica locală.

Ca de obicei, Dr.Seidel, adevărat formator de lideri prin stilul său de viaţă, nu a călătorit singur. Cu această ocazie a fost însoţit de J.Brian Eby din cadrul organizaţiei Entrust, licenţiat în Consiliere Profesională, în Terapia de Familie şi Cuplu şi în Asistenţă Socială, precum și de Brian Bittiker, student cât și web developer în cadrul Seminarului Teologic Dallas, coleg al Dr.Seidel în cadrul departamentului de Formare Spirituală.

Aşa cum afirmă şi recunosc cei mai mulţi lideri, conducerea este bazată pe caracter, motiv pentru care în cadrul cursului s-a pus un mare accent pe caracterul unui lider. Unul dintre aspectele abordate a fost prezenţa şi importanţa integrităţii ca valoare în viaţa unui lider. Există o diferenţă majoră între valorile declarate şi cele asumate. Inconsecvenţa aceasta, deşi este influenţată şi de cultură sau acces la educaţie este, în ultimă instanţă, consecinţa unei naturi păcătoase. ªansele pentru însuşirea acestei valori cresc simţitor prin prezenţa modelelor şi a unui sistem de dare de socoteală. Un factor important care facilitează relaţiile şi asigură părtăşia este prezenţa integrităţii, inclusiv în admiterea imperfecţiunilor. „Dacă acţionez ca şi cum aş fi perfect, oamenii nu se pot relaţiona la mine. Dar, dacă sunt onest cu propriile greşeli, îi încurajez pe oameni să o facă”, afirmă pastorul Mihai Dumitraşcu.

Atmosfera a fost degajată, interactivă, studenţii fiind liberi să interacţioneze cu profesorii pe parcursul sesiunilor, punând întrebări, aducând completări, primind sugestii sau împărtăşind din experienţa personală. „Am fost impresionat de fiecare generaţie de studenţi. Pot spune că această generaţie are mult potenţial” a împărtăşit cu noi coordonatorul cursului, Dr.Andrew Seidel.

Dorothea Ghiţă, aflată cu această ocazia la faţa locului, a surprins pentru BIG Impact atmosfera cât şi părerile participanţilor.

BIG: Ce aspecte ale cursului Pastorul ca Lider au provocat percepţia şi cunoştinţele tale asupra subiectului?

Lucian Rotaru, Radio Vocea Evangheliei Constanţa: Cursul la care am participat a fost cât se poate de motivator. Am devenit conştient că în viaţa fiecărui lider există un moment de răscruce, când trebuie să ia decizia dacă îşi va folosi puterea pentru a se sluji pe sine însuşi sau pentru a-i sluji pe alţii. Mi-am reafirmat hotărârea de a-i sluji pe ceilalţi şi m-am pocăit pentru momentele când mi-am căutat interesele proprii, manipulându-i pe cei slujiţi, în loc să-i slujesc dezinteresat. Sunt convins că acest proces continuu de renunţare la interesele proprii şi mărunte în favoarea slujirii semenilor aduce mulţumire lui Dumnezeu.

Cunoşteam informaţii despre cum ar trebui să arate o viziune, iar în urma cursului am putut să reţin mai clar paşii necesari către creionarea unei viziuni din partea lui Dumnezeu, pentru lucrarea în care sunt implicat.

Sebastian Mariniuc, manager Asociaţia Creştină „Pentru tine”: Lecturile pentru acest curs au fost cele care m-au impresionat. Au un conţinut de calitate şi se focalizează pe conducerea biblică, nu seculară. S-a înrădăcinat mai mult, în percepţia mea despre conducerea creştină, importanţa caracterului. Am rămas uimit când am înţeles importanţa înţelegerii identităţii mele în Cristos pentru a avea o conducere slujitoare. Nu sunt primele cunoştinţe ce le acumulez pe domeniul conducerii, prin urmare am putut recunoaşte materialul foarte valoros din cursul lui Andy Seidel.

BIG: Atât Dr.Andy Seidel cât şi pastorul Mihai Dumitraşcu au o bogată experienţă de viaţă şi lucrare. Cum aţi apreciat predarea lor şi cât de relevantă a fost experienţa lor în transmiterea cunoştintelor şi încurajarea abilităţilor, valorilor şi caracterului?

Mircea Ardelean, preşedinte Societatea Misionară „Realitatea”: Aceşti bărbaţi destoinici, înzestraţi cu atât de mult devotament şi cu o aşa mare credincioşie, au reuşit să-mi insufle multă pasiune, au reuşit să-mi dea curajul şi dorinţa de a nu renunţa la conducerea cu integritate. Prin experienţa lor în conducere şi lucrarea de pastoraţie, au reuşit să-mi insufle dorinţa de a-mi dezvolta abilităţile de conducere. De asemenea, pasiunea pentru lucrare şi dezvoltare din viaţa şi lucrarea lor este un exemplu grăitor pentru mine.

Gherasim Cosmescu, pastor Deva: Fără a crea „epoleţi” pe umerii cuiva, personal cred că experienţa şi transparenţa de care s-a dat dovadă din partea ambilor profesori au fost puncte definitorii în predarea acestui curs.

Andy a dat dovadă de foarte multă tenacitate în a canaliza discuţia spre un scop bine definit. Stilul său provocator prin care te determină să gândeşti la substratul problemei şi deschiderea cu care a împărtăşit experienţe din viaţa personală au fost punctele sale forte, remarcate de majoritatea dintre cursanţi.

Modul transparent şi tranșant în care Mihai a prezentat secţiunea „Identitatea liderului” la persoana a treia, m-a responsabilizat, încurajat şi provocat, conştientizându-mă că unica soluţie în a prezenta un creştinism relevant celor care ne urmează, într-o perioadă în care ne confruntăm cu un vid al modelelor, este realizabilă doar „croind un traseu temerar.”

BIG: Ύn ce fel te ajută contextul de învăţare pentru însuşirea cunoştinţelor, abilităţilor, valorilor?

Lucian Rotaru, Radio „Vocea Evangheliei” Constanţa: Contextul de învăţare mi se potriveşte foarte bine, atât partea de pregătire premergătoare cursului, cât şi cursul propriu-zis. Colegii sunt toţi implicaţi în lucrare, suntem din biserici diferite, avem viziuni diferite, poveşti de viaţă atât de diferite şi fiecare scoate la iveală tot ce are mai bun, mai valoros, pentru a-i îmbogăţi pe ceilalţi. Contextul este diferit faţă de cel de la o şcoală obişnuită. La ATS lipseşte competiţia oarbă pentru o notă mare obţinută doar pentru redarea exactă a informaţiilor din curs. Sunt motivat să învăţ pentru a-mi face mai bine lucrarea. Poveştile de viaţă ale colegilor mă inspiră să visez mai îndrăzneţ, să încerc metode noi în lucrarea de slujire, să ştiu că şi alţii se confruntă cu necazuri şi provocări mari etc. Contextul de la ATS mă face să cred că Dumnezeu ridică o generaţie nouă de lideri care să fie modele pentru generaţiile următoare şi mă bucur să fiu şi eu printre ei.

Sebastian Mariniuc, manager Asociaţia Creştină „Pentru tine”: Platforma online ne impune o disciplină serioasă în postarea temelor la timp. De asemenea, faptul că putem comenta postările colegilor noştri ne conduce la o mai bună cunoaştere a subiectelor, a diferitelor puncte de vedere şi, bineînţeles, a oamenilor. Faptul că ne întâlnim de 4 ori pe an, pentru câteva zile, reprezintă o bucurie pentru fiecare dintre noi. Ne-am dori să fim împreună mai mult cu profesorii noştri, dar timpul tuturor este limitat.