Dezvoltare curriculum pentru BIG 5.2


vulcan

„Mergeţi şi faceţi ucenici din toate naţiunile, botezându-i în Numele Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, învăţându-i să păzească toate câte v-am poruncit”… este mesajul cu care îi lasă Cristos pe ucenicii Săi, înainte de a se ridica la cer (Matei 28:19-20).

Cum îndeplineşte biserica din secolul XXI acest mandat? Cum şi în ce măsură mai înţelegem şi mai aplicăm astăzi porunca lui Cristos?

Ύncepând cu anul 2007, BIG Impact a lansat seria de cursuri BIG5 din care, în toamna aceasta, va fi abordat acela dedicat subiectului “Ucenicia ca mod de viaţă”. Pentru realizarea suportului de curs o echipă de peste 20 de persoane lucrează la dezvoltarea lecţiilor, fiecare individ fiind devotat să dea câteva zeci de ore pe lună, atât în întâlniri online cât şi în persoană, pentru gândirea şi dezvoltarea materialelor.

Astfel în perioada 16-18 martie echipa naţională de creaţie a BIG s-a întâlnit la Vulcan, judeţul Braşov, pentru a lucra la acest curs. Timp de trei zile au fost evaluate, la nivel de conţinut, toate lecţiile, seminariile şi proiectele care vor constitui în final cursul BIG 5.2.

Următoarele întâlniri ale echipei naţionale de creaţie vor fi între 19-21 mai şi 17-19 iunie, tot la Vulcan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.