Colocviul Dumitru Cornilescu


Sesiunea de toamnă a Colocviului Dumitru Cornilescu s-a desfăşurat în zilele de 5 – 7 Octombrie 2009 la Biserica Baptistă “Providenţa” din Oradea şi în zilele de 8-9 Octombrie 2009 la Biserica Baptistă Alba Iulia.

Colocviul Dumitru Cornilescu este un simpozion bianual de dezbateri teologice cu participarea pastorilor şi lucrătorilor laici din bisericile evanghelice din România. Prin lucrările Colocviului, organizatorii îşi propun să ofere participanţilor o ocazie de comuniune în jurul Cuvântului lui Dumnezeu şi de reîmprospătare a cunoştinţelor teologice sub călăuzirea unor teologi evanghelici de renume din Statele Unite. Denumirea Colocviului exprimă dorinţa organizatorilor ca prin acest gen de activităţi moştenirea spirituală lăsată de Dumitru Cornilescu – moştenirea unei vieţi dedicate traducerii, studierii şi trăirii Sfintelor Scripturi – să fie transmisă din generaţie în generaţie.

Pentru sesiunea de toamnă a anului 2009, Colocviul Dumitru Cornilescu a prezentat la Oradea seria de prelegeri cu tema Lucrarea şi viaţa de păstor în lumina epistolei 2 Corinteni, iar la Alba Iulia seria de prelegeri cu tema O Teologie Biblică a Ύmpărăţiei lui Dumnezeu şi a Creaţiei – O Sinteză din Geneza până la Ύnvăţăturile lui Isus şi ale lui Pavel.  Vorbitorul principal a fost teologul biblist Scott Hafemann, profesor universitar de Noul Testament la Gordon-Conwell Theological Seminary din South Hamilton, Massachusetts, Statele Unite ale Americii. Profesorul Scott Hafemann este cunoscut în lumea evanghelică americană şi europeană ca unul dintre cei mai apreciaţi specialişti în teologia paulină şi în teologia biblică, în special a modului în care Vechiul Testament a fost folosit în Noul Testament.

Organizatori colocviului au fost:

Radu Gheorghiţă, Midwestern Baptist Theological Seminary

Aurel Burtic, Biserica Baptistă Providenţa, Oradea

Emil Bartoş, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Teologie Baptistă

La cele două locaţii au participat pastori, misionari şi lucrători laici, membri ai echipelor de conducere din bisericile locale, oameni care au fost bucuroşi să înveţe de la distinsul oaspete britanic, evenimentul constituindu-se într-un adevărat succes pentru organizatori.

3 thoughts on “Colocviul Dumitru Cornilescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.